Politica de confidențialitate a datelor personale

 1. Cunoaștem importanța datelor dumneavoastră personale și ne angajăm să protejăm confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm, în cadrul prezentelor, într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ne angajăm să tratăm/prelucrăm datele personale ale tuturor vizitatorilor website-ului cu mare atenţie, in condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.Utilizarea acestui website de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi.
 2.  GOLD-GYM este denumirea comercială al SC GYM SRL persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Targu Mures str. Ostrovului nr 6, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J26/1953/2008, cod unic de înregistrare fiscală 24738758 În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă încurajăm să contactați responsabilul cu protecția datelor la adresa e-mail: andy_imre@yahoo.com sau prin poștă la adresa: Targu Mures str. Ostrovului nr 6.
 3. Prelucrăm datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate. Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de bună voie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea noastră, de exemplu, prin unul din formularele on-line utilizate, prin completarea datelor în formularul de participare, afișat pe website. Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate si corecte. Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice domeniului nostru de activitate, vă solicităm datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor.
 4. Ne angajăm a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679, precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Nu vom prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operatori atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.
 5. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de noi, în general sunt: adresa de e-mail, numele și prenumele, număr telefon, adresă de domiciliu sau reședință. Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dumneavoastră. Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri. Utilizăm Google Analitycs, conform politicii de confidențialitate proprii, iar datele și informațiile colectate în această manieră vor fi utilizate exclusiv în scopul îmbunătățirii serviciilor noastre, acestea nu servesc vreun scop comercial.
 6. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.
 7. Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în scopul derulării activității comerciale; marketing, promovare, reclamă, publicitate, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor, îndeplinirea obligațiilor legale incidente; comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public; activități de audit și control/supraveghere; arhivare, scopuri statistice; soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordine judecătorești.
 8. Temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal îl reprezintă – negocierea, încheierea și executarea unui contract/convenții (Art. 6 alin. (1) lit. (a) si (b) din Regulament), precum și – prelucrare necesară conformării obligației legale (Art. 6 alin. (1) lit. (c) din Regulament), obligație legală reglementată de actele normative în vigoare, și aplicabile raportului juridic desfășurat.
 9. Destinatarii datelor cu caracter personal sunt reprezentanții și angajații noștri, societățile externe de servicii, precum și instituțiile statului, autoritățile publice, bănci, IFN-uri, societăți de asigurare si reasigurare, organizații de cercetare a pieței, instanțe de judecată, avocați, organe de control, partenerii contractuali, vizitatori, expozanți, co-expozanți, locatori, furnizori, prestatori și alte entităti juridice-parteneri de afaceri/contractuali;
 10. Datele vor fi stocate, prelucrate, transferate pe o perioadă determinată, raportat la legislația în vigoare atât timp cât noi avem obligația legală de a păstra evidența acestor date.
 11. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră personale, precum și dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, conform legii, precum și dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere, dacă considerați că drepturile dumneavoastră au fost nerespectate. Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa reprezentanților noștri, cu o cerere scrisă la adresele de contact afișate pe website.
 12. În acord cu dispozițiile Regulamentului, am stabilit măsuri tehnice și organizatorice necesare asigurării unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate, și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor cu caracter personal prelucrate vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat si vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.
 13. În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dumneavoastră cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii.Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele.
 14. Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesării serviciilor noastre, dumneavoastră sunteti informat/ă și vă exprimați în mod expres consimțământul (vă dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE). Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si conditii/politică de confidențialitate nu utilizaţi website-ul nostru sau nu ne furnizaţi datele dumneavoastră personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dumneavoastră personale. Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea. Prezentul set de Termeni și Condiții/Politica de confidențialitate a fost actualizat la data de 22.10.2019